Asset 5-new

festINNO = festival of INNOVATION

Letni regijski čezmejni dogodek za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva

26.Maj, 2021

festINNO = festival of INNOVATION

Program FestINNO 2021

09:00 – 09:45

🇬🇧 illy and sustainable quality – Moreno Faina ENG

09:00 – 10:45

🇮🇹 “How Matter Matters”: La storia degli oggetti (digitali) negli studi di Management e di Marketing – Francesco Crisci, Cristina Disint and Denise Bruno ITA

09:00 – 10:45

🇮🇹 Esperienze imprenditoriali tra i confini Round table – Dino Feragotto, Sergio Barel, Lucia C. Piu, Goran Živec, Lydia Alessio Vernì and Maurizio Cescon ITA

10:00 – 10:45

🇬🇧 Servitization – transforming products into services – Boris Golob ENG

10:00 – 10:45

🇸🇮 Erasmus za mlade podjetnike – tvoja priložnost za vstop v svet podjetništva – Sebastjan Rosa SLO

10:00 – 10:45

🇸🇮 #LocalsFromZero | Obetavni socialni Start-Up – Tadej Rogelja, Miha Bratec in Rudi Medved SLO

10:00 – 10:45

🇸🇮 Generacija Z v delovnih okoljih – Blanka Palčič in Iris Skrt SLO

10:00 – 10:45

🇸🇮 Predstavitev študentskih projektov predmeta SIPZ za prenovo večfunkcijskega družabnega prostora na novi lokaciji UP FM – Mitja Ruzzier SLO

10:00 – 10:45

🇸🇮 Podjetniške kompetence in Popri tekmovanje – Tanja Kožuh in Regina Bajc SLO

10:00 – 12:45

🇸🇮 Učinkovito poslovno komuniciranje in pogajanje – Mateja Milost SLO

ℹ Max udeležencev 30

11:00 – 11:45

🇸🇮 Uresniči svoje sanje – Blanka Palčič in Iris Skrt SLO

ℹ Max udeležencev 20 (predprijava potrebna) *V Vprašalnik ob e-naslovu vnesite FestINNO. 

11:00 – 12:30

🇸🇮 Proaktivna podjetniška podpora v času koronakrize – Anja Žagar SLO

11:00 – 12:30

🇸🇮 Množično financiranje Crowdfunding – Dorijan Maršič in Marina Markežič SLO

11:00 – 12:30

🇸🇮 Intelektualna lastnina za start-upe: vse o znamki in modelu – Samra Šečerović in Mojca Kušej SLO

11:00 – 12:30

🇸🇮 Tržnica podpornega podjetniškega okolja – Dejan Šraml SLO

11:00 – 12:30

🇮🇹 🇬🇧 Accelerare la ripartenza INNOtalk – Giuseppe Morandini, Roberto Siagri and Rolando Paolone ITA / ENG

11:45 – 12:30

🇬🇧 Talentjourney: a project for an IoT vocational excellence platform – Adrijana Hodak, Simona Aceto and Laura Castellan ENG

12:45 – 14:00

🇬🇧 INNOchallenge – Natečaj za najbolj inovativne poslovne ideje študentov – Tina Bratkovič Kregar ENG

14:00 – 15:30

🇬🇧 Innovation Research Factory Workshop & Videotour– Marco Sortino, Alessandro Gasparetto, Marco Ometto, Luca Degano, Marco Olivotto and Cinzia Lacopeta ENG

15:45 – 17:30

🇮🇹 Dalla strategia di Specializzazione Intelligente all’accelerazione del rilancio dei territori Workshop – Lydia Alessio Vernì, Romina Kocina, Tanja Mohorič, Saverio Maisto and Maria Rosita Cagnina ITA

POSPEŠEK ZA PONOVNI ZAGON

Digitalna transformacija, trajnost, inovacije in učenje so ključne besede, ki jih v zadnjem obdobju zelo pogosto slišimo. Pandemija je povzročila popolno preobrazbo načina, kako družba, podjetja in institucije izvajajo svoje vsakodnevne dejavnosti in interakcije. Hkrati nas opominja, da je treba pri teh vprašanjih ukrepati hitreje, da bi se lahko soočili s ponovnim bliskovitim zagonom, ki nas bo vodil k prihodnji normalnosti. Zato je letos Festinno s svojo tematsko usmeritvijo želel zbrati izkušnje in predloge navedenih sprememb ter ponuditi možnosti za razmislek oziroma niz idej, ki bodo lahko pospešile ponovni zagon.

festINNO = festival of INNOVATION

Interactive sessions

🇬🇧 illy and sustainable quality

Moreno Faina 09:00 - 09:45

Na plenarnem predavanju bo predstavljena uspešna zgodba italijanskega podjetnika ILLYja ter istoimenske kave Illy, ki je svetovna prepoznavna po svoji kakovosti in vseh ostalih elementih znamke. Moreno Faina, direktor univerze illycaffèja, bo delil pristop k trajnostni kakovosti ter sanje in vrednote podjetja, ki varuje svojo dediščino, vendar vedno močno načrtuje v prihodnost, da bi ustvarila boljši svet za nas in prihodnje generacije.

🇬🇧 Servitization – transforming products into services

Boris Golob 10:00 - 10:45

Servitizacija je na kratko, ko proizvodno podjetje začne dobavljati izdelke kot storitev. Primerov je veliko, od souporabe avtomobila do sheme plačila glede na ugodnost ali plačila na uporabo. Danes tega ne počnejo samo multinacionalke - vedno večje število proizvodnih MSP v svoje ponudbe izdelkov dodaja storitve kot način za povečanje vrednosti z inovativnimi in integriranimi sistemi za storitve in storitve. Poleg tega je servitizacija orodje za digitalizacijo, ki podpira hitrejše donose naložb v tehnologije I4.0 z izkoriščanjem novih digitalnih zmogljivosti in omogoča ustvarjanje dodatnih tokov prihodkov. Udeleženci bodo spoznali novo metodologijo Stvari + servitizacija, njene glavne faze in uporabljena orodja. Metodologija inovacij Things + service je poenostavljena in prilagojena za uporabo v proizvodnji MSP, preizkušena v več kot 90 podjetjih v Srednji Evropi.

🇸🇮 Tržnica podpornega podjetniškega okolja

Dejan Šraml 11:00 - 12:30

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec bo organizirala podjetniško tržnico, na kateri bodo na daljavo preko spleta sodelovale in bile udeležencem na razpolago tako lokalne, regionalne, nacionalne kot čezmejne organizacije, ki tvorijo podjetniško in inovativno podporno okolje v čezmejnem prostoru. Za spodbujanje podjetništva je namreč ključno zagotavljanje kakovostnih storitev in infrastruktura podpornega podjetniškega okolja. Sodelovali bodo predstavniki podjetniških podpornih organizacij, in sicer iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec, Slovenske poslovne točke (SPOT), Regionalno razvojnega centra Koper, Gospodarske zbornice Slovenije, , Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu, Inkubatorja Sežana ter drugi.

🇸🇮 Množično financiranje Crowdfunding

Dorijan Maršič in Marina Markežič 11:00 - 12:30

Množično financiranje obstaja že dlje časa, prvi slovenski projekti so potekali pred desetimi leti. Znanje in priložnosti za množično financiranje pa so vedno bolj dosegljivi, saj je platforma Kickcstater odprla možnost tudi za slovenska podjetja. Na webinarju bo govora o množičnem financiranju, vrstah množičnega financiranja, trendih, zakonodaji znotraj EU in ZDA, poteku kampanje in pripravi nanjo, primeru dobre prakse Bird Buddy.

🇬🇧 Talentjourney: a project for an IoT vocational excellence platform

Adrijana Hodak, Simona Aceto in Laura Castellan 11:45 - 12:30

Projekt Talentjourney, izbran v okviru Centra za poklicno odličnost Erasmus + (COVE), je namenjen zmanjšanju vrzeli v znanjih v proizvodnem sektorju na področju povezovalnih naprav in storitev / CDS (IoT v pametni proizvodnji), ki se osredotoča na k uporabniku usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. Cilj te predstavitve bo deliti z udeleženci dodano vrednost projekta Talent Journey, ki ga izvajamo. Med sejo bomo govorili o procesu ustvarjanja ekosistema TJ IoT, naslovljenem na naslednje profile: - učenci, ki dobijo vpogled v strokovno znanje in usposabljanje IOT - učitelji, ki jim lahko zagotovijo najnovejše znanje in izpopolnjevanje - predstavniki podjetij, ki se lahko stalno izpopolnjujejo v skladu z najnovejšim strokovnim znanjem IOT Za nadaljne informacije: https://mytalentjourney.eu/

🇸🇮 Intelektualna lastnina za start-upe: vse o znamki in modelu

Samra Šečerović in Mojca Kušej 11:00 - 12:30

Na predavanju bomo predstavili, kaj je intelektualna lastnina, kakšne oblike varstva poznamo, kakšen je pomen pravic intelektualne lastnine v gospodarstvu in katere so njihove glavne prednosti. Osredotočili se bomo na dve pomembni pravici na področju industrijske lastnine: znamko in model.Start-upi bodo izvedeli, kakšni so koraki pred registracijo, kako poteka registracija (nacionalna, evropska in mednarodna prijava), kakšni so stroški in pravno varstvo, ki ga pridobijo z registracijo. Spoznali bodo brezplačne storitve s področja intelektualne lastnine, ki so na voljo MSP brez izkušenj na tem področju.

🇸🇮 Erasmus za mlade podjetnike – tvoja priložnost za vstop v svet podjetništva

Sebastjan Rosa 10:00 - 10:45

Program Erasmus za mlade podjetnike že dobro desetletje sofinancira študentom, bodočim in mladim podjetnikom možnost 1-6-mesečnega podjetniškega usposabljanja pri izkušenih podjetnikih v tujini s ciljem, da si pridobijo podjetniške veščine in znanja za njihovo bodočo oz. nadaljno podjetniško kariero. Center za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem je že več kot desetletje Erasmus posredniška organizacija tega programa, ki omogoča in sofinancira tovrstne podjetniške izmenjave.

🇸🇮 Predstavitev študentskih projektov predmeta SIPZ za prenovo večfunkcijskega družabnega prostora na novi lokaciji UP FM

Mitja Ruzzier 10:00 - 10:45

Podiplomski študenti predmeta Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli (SIPZ) so v okviru srečanj razvijali rešitve za prenovo več funkcijskega družabnega prostora na novi lokaciji UP FM, Izolska vrata 2 s pomočjo metodologije Dizajnerskega razmišljanja. Na predstavitvi bomo videli prototipe predlaganih rešitev 3 skupin študentov.

🇸🇮 Podjetniške kompetence in Popri tekmovanje

Tanja Kožuh in Regina Bajc 10:00 - 10:45

Mag. Tanja Kožuh bo študentom predala znanje s področij družbe znanja, podjetniške miselnosti, razmerja med podjetnostjo in podjetništvom, Regina Bajc pa bo predstavila POPRI tekmovanje ter POPRI znanje oz. razvoj ideje v podjetniško zgodbo. Predstavljene bodo teme Družba znanja, Podjetniška miselnost, Podjetnost vs podjetništvo, POPRI tekmovanje – tekmovanje v podjetnosti mladih in POPRI znanje – razvoj ideje v podjetniško zgodbo.

🇸🇮 Učinkovito poslovno komuniciranje in pogajanje

Mateja Milost 10:00 - 12:45

Na delavnici bodo udeleženci spoznali kako komunicirati jasno in konsistentno, tako znotraj podjetja kot tudi s strankami. Spoznali bodo, kako uporabljati neverbalna sporočila in govorico telesa, kajti komunikacija daleč presega uporabo besed. Ni dobrega posla brez učinkovitih pogajanj, zato bo govora tudi o tem, kako doseči s stranko sporazum, ne da bi ogrozili prihodnjo komunikacijo in sodelovanje. V poslu ne dosežemo tega, kar si zaslužimo, temveč to, kar si izpogajamo!

🇸🇮 Uresniči svoje sanje

Blanka Palčič in Iris Skrt 11:00 - 11:45

Udeleženci se bodo naučili prepoznati svoja močna področja in svoje interese za prihodnost in karierno pot. Preko spoznavanja osebnostnih lastnosti, kariernih usmeritev in praktične vaje bodo na delavnici skušali prepoznati, kaj radi počnejo in jih zanima, v čem so dobri in kako lahko svoje potenciale uporabijo pri vključevanju v delovno okolje. Spodbudili bodo: - razmišljanje o izraženosti sedmih generalnih osebnostnih lastnosti (samoučinkovitost, ekstravertnost, ciljna usmerjenost, življenjska naravnanost, empatija in lokus kontrole), - spodbudili razmišljanje o možnih kariernih načrtih, preko pogovora in praktičnih vaj pa bodo razvili sposobnosti samoopazovanja in samorefleksije.

Predpogoj za udeležbo je izpolnjen vprašalnik V-OPR, ki je dostopen https://www.1ka.si/a/276718. V vprašalniku ob e-naslovu dopišite še FestINNO.

🇸🇮 Proaktivna podjetniška podpora v času koronakrize

Anja Žagar 11:00 - 12:30

Na okrogli mizi bomo govorili o podjetništvu v času pandemije koronavirusa, ki je povzročila nepričakovano krizo v gospodarstvu. Kriza pa hkrati ponuja edinstveno priložnost, da se izkaže pomen podpornih podjetniških organizacij v takih situacijah. Številne so v tem dolgem in zahtevnem letu bile na razpolago podjetnikom in podjetjem na njihovi poti soočanja z razmerami, na katera se niso mogli pripraviti S sogovorniki – podjetniškimi svetovalci, ki so bili del »prve bojne linije« – se bomo pogovarjali o konkretnih primerih s terena in načinih prilagajanja podjetnikov. V razpravi bodo sodelovali predstavniki podjetniških podpornih organizacij, in sicer iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu ter Slovenske poslovne točke (SPOT).

🇸🇮 #LocalsFromZero | Obetavni socialni Start-Up

Tadej Rogelja, Miha Bratec in Rudi Medved 10:00 - 10:45

Platforma #LocalsFromZero (www.localsfromzero.org) je bila izbrana kot najbolj obetavna ideja v okviru globalne iniciative #TourismFromZero (www.tourismfromzero.org). Ta je marca 2020 nastala kot odgovor na nastale COVID razmere, zagnala pa sta jo mednarodno združenje AIRTH (Alliance for Innvators and Researchers in Tourism and Hospitality), katerega ustanovitelji, člani in partnerji so tudi zaposleni pedagoški sodelavci in raziskovalci na UP FTŠ Turistici, ter partnerski konzorcij Tourism 4.0. Konec leta 2020 se je LFZ ekipa z idejo predstavila tudi na mednarodnemu tekmovanju ene najpomembnejših konferenc za področje e-turizma #ENTER Innovation Challange in se uvrstila med prvih pet finalistov.

🇸🇮 Generacija Z v delovnih okoljih

Blanka Palčič in Iris Skrt 10:00 - 10:45

V okviru spletne diskusije bo KC UP gostil sogovornike iz gospodarstva, akademskega prostora in predstavnike študentov. Generacija Z so mladi, rojeni med 1990 in 2009 in so nasedniki tako imenovanih milenijcev. Rojeni so v tehnologijo, so samostojni in sposobni multitaskinga. To generacijo zaznamujejo tudi velike priložnosti v poslovnem svetu. Preko diskusije bomo poskušali raziskati njihove prednosti, ki jih prinašajo v delovna okolja, pa tudi njihove manj močne točke. Predvsem pa bomo poskušali ugotoviti, kaj je tisto najpomembnejše, kar poredstavniki generacije Z pomenijo za razvoj in uspešnost delovnih okolji.

🇮🇹 “How Matter Matters”: La storia degli oggetti (digitali) negli studi di Management e di Marketing

Francesco Crisci, Cristina Disint and Denise Bruno 09:00 - 10:45

To predavanje raziskuje nujni izziv Management Education (ME): (ponovno) upoštevanje dihotomije med (i) tem, kar se študentje učijo, in akademiki teoretizirajo ter (ii) tem, kar bi strokovnjaki menili, da bi moralo predstavljati "uporabno znanje" in "ustrezne veščine". Cilj projekta je: (a) razkriti participativno razsežnost učnih procesov z uvajanjem učnega pristopa, ki temelji na praksi; (b) analizirati ta mehanizem kot obliko "intelektualnega aktivizma" in "kulturne emancipacije in odgovornosti" (Critical Management Education).

🇮🇹 Esperienze imprenditoriali tra i confini Round table

Dino Feragotto, Sergio Barel, Lucia C. Piu, Goran Živec, Lydia Alessio Vernì and Maurizio Cescon 09:00 - 10:45

Okrogla miza bo obravnavala čezmejne podjetniške izkušnje. Kaj to pomeni in zakaj se podjetje preseli čez mejo? Kakšne so prednosti in slabosti teh strategij ter priložnosti in grožnje? Podjetniki, ki vodijo podjetja v FVG in / ali Sloveniji, institucionalni akterji in oblikovalci politik bodo razpravljali o svojih stališčih glede kritičnih vidikov in skupnih razvojnih možnostih za obe ozemlji.

🇮🇹🇬🇧 Accelerare la ripartenza INNOtalk

Giuseppe Morandini, Roberto Siagri and Rolando Paolone 11:00 - 12:30

V času pandemične krize in prilagajanja vprašanjem digitalizacije in trajnosti, ki jih določa dnevni red EU, se za podjetja bliža izziv ponovnega zagona. Kaj bi lahko pomagalo? Kateri elementi bi lahko delovali kot pospeševalnik? Prosimo nekatere akterje gospodarske resničnosti Furlanije Julijske krajine in Slovenije, ki nam bodo povedali, kaj mislijo in kako se njihova podjetja spopadajo z vsem tem.

🇬🇧 Innovation Research Factory Workshop & Videotour

Marco Sortino, Alessandro Gasparetto, Marco Ometto, Luca Degano, Marco Olivotto and Cinzia Lacopeta 14:00 - 15:30

Delavnica, skupaj z video ogledom, bo predstavila glavne lokacije v FVG, ki izvaja koncept „Tovarne za raziskave inovacij“. Nekateri od teh laboratorijev so razviti iz sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, kot je UniUd Lab Village, model, ki si prizadeva za rast univerze, podjetij, študentov in ozemlja, ki je nastal v sodelovanju med podjetji in Videmsko univerzo. Predstavljeni bodo naslednji industrijsko usmerjeni laboratoriji: - LAMA FVG, - Laboratorij za strojno učenje in analitiko podatkov, - DIGI & MET, - Lean Experience Factory (LEF)

🇮🇹 Dalla strategia di Specializzazione Intelligente all’accelerazione del rilancio dei territori Workshop

Lydia Alessio Vernì, Romina Kocina, Tanja Mohorič, Saverio Maisto and Maria Rosita Cagnina 15:45 - 17:30

Furlanija Julijska krajina in Slovenija, dve sosednji ozemlji s številnimi podobnostmi. Kakšne so podobnosti in razlike med regionalnimi S3 FVG in Slovenijo ter kako lahko strategije ter gospodarski in institucionalni akterji pomagajo pospešiti ponovni zagon teh območij? Slovenski avtomobilski grozd, COMET - Grozd Metalmeccanica FVG, Agenzia Lavoro in SviluppoImpresa regije FVG nam bodo pomagali bolje razumeti vlogo strategij specializacije pri izboljšanju javno-zasebnih odnosov, v sodelovanju med podjetji in ob upoštevanju teritorialne konkurenčnosti in inovacij.

festINNO = festival of INNOVATION

Organizator in soorganizatorji dogodka

Partnerji dogodka

Soustvarjalci

INNOchallenge

Natečaj za najbolj inovativne poslovne ideje študentov

Tina Bratkovič Kregar 
(ENG)
12:45 – 14:00 (75min)

NNOchallenge je čezmejni natečaj za najbolj inovativne poslovne ideje študentov. Letos so bili v natečaj vključeni študenti UP Fakultete za management, UP Fakultete za turistične študije – Turistice in Univerze Ca’Foscari iz Benetk. V okviru zaključnega dogodka bomo predstavili najbolj inovativne študentske poslovne ideje v študijskem letu 2020/2021 in razglasili zmagovalce natečaja.

FestINNO 2020

FestINNO 2019

FestINNO 2018

FestINNO 2017