V platformi MIkrobiz.net smo dodali novo funkcionalnost, ki jih je ob zaključku projekta vedno več in so označene z rdečim »N«. Tokrat gre za orodje za primerjavo aktivnosti razvoja izdelkov, storitev in blagovnih znamk, s poudarkom na vključevanju kupcev v različne faze procesa.

V sklopu projekta Nuvolak2 smo Fakulteta za management in italijanski partner Univerza CaFoscari izvedli raziskavi med slovenski in italijanskimi startup podjetji, kjer smo preverjali njihove trženjske aktivnosti s poudarkom na blagovnih znamkah. V digitalizirani bazi imamo anonimizirane podatke cca 120 podjetij iz Slovenije in 130 podjetij iz Italije.

Na zavihku »primerjej se« http://www.mikrobiz.net/primerjalna-analiza se nahajajo vprašanja, ki vas vodijo skozi 11 sklopov aktivnosti in se nanašajo na to, kako startup podjetja vključujejo kupce v razvoj svoje blagovne znamke in v vse ključne korake procesa trženja.

V zadnjem koraku pa si izberete parametre podjetij s katerimi si želite primerjati. Na izbiro imate fazo razvoja podjetij, dejavnosti, tipe strank in države. Vendar več kot jih boste izbrali, manjša bo populacija podjetij (baza) s katero se boste lahko primerjali, celotna baza pa obsega približno 250 startup podjetij.

Po izboru indikatorje se vam nato prikaže graf, kjer vam modra črta pokaže povprečje izbranega vzorca za primerjavo, rdeči stolpec odmik v negativno od povprečja, zelen pa v pozitivno. S črnimi pikami so na grafikonu prikazani vaši odgovori na posamezna vprašanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcionalnost je dosegljiva slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Postopno pa bo možno  vnose podjetij tudi shranjevati in s tem se bo baza postopno povečevala ter nudila večno večjo osnovo za primerjavo.

V zaključevanju je tudi poročilo o celoviti primerjavi aktivnosti med slovenskimi in italijanskimi podjetji. Naj vam na kratko razkrijemo ključno ugotovitev, da so blagovne znamke tistih podjetij, ki bolj aktivno vključujejo kupce v svoje trženjske aktivnosti in bolj temeljito opravljajo preliminarne analize za njihovo izvedbo, tudi bolj uspešna.  Z novo funkcionalnostjo boste lahko bolj jasno ocenili vaše aktivnosti in aktivnosti vaše konkurence. Nadaljnja dejanja in interpretacija podatkov pa je prepuščana vam!