Večina se strinja, da se podjetništva ne da naučiti le iz knjig. Pri poučevanju podjetništva je ključno, da se mladi aktivirajo, se sami preizkusijo v reševanju problemov in se na podlagi prakse učijo. Podjetništvo zahteva od posameznikov, da v težavah prepoznajo priložnosti. Zgolj razumevanje in poznavanje teorije ne zadostuje več, znanje je treba uporabiti v praksi.

Na UP Fakulteti za management (UP FM) se tega dobro zavedajo, zato študentom dajejo priložnost delati na konkretnih poslovnih izzivih, ki jih povezujejo s podjetji in organizacijami iz lokalnega okolja. V okviru podjetniških predmetov študenti v sodelovanju z lokalnimi podjetji razvijajo inovativne rešitve po metodologiji dizajnerskega razmišljanja, ki v samo jedro procesa postavlja razumevanje uporabnikovih potreb. Dizajnersko razmišljanje ponuja drugačen pogled na razvoj idej in predstavlja odmik od klasičnega ekonomskega reševanja problemov, s tem da spodbuja interdisciplinaren pristop k reševanju problemov, kulturo neprestanih inovacij in hitrega prototipiranja ter drugačnost mišljenja. Študenti v interdisciplinarni skupinah rešujejo izzive podjetij »od ideje do inovacije« skozi več faz – raziskovanje uporabnikov, interpretacija vsebine, iskanje idej, prototipiranje in izvedba.  Delo navadno poteka več tednov oz. skozi celoten predmet. Pogosto imajo študenti tudi priložnost kasneje sodelovati v podjetju pri izvedbi predlaganih rešitev. Tako pridobljena znanja lahko študenti uporabljajo pri raziskovanju, nadaljnjemu delu in karieri.

V študijskem letu 2019/20 je skupina študentov v okviru predmeta Podjetniški projekt v sodelovanju z Javnim zavodom za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (JZP Izola), iskala inovativne rešitve in pristope za spodbujanje »life-style« podjetništva v Izoli. Eden od glavnih namenov JPZ Izola je namreč ustvarjanje okolja, ki bo spodbudno za samozaposlitev ter zagon novih projektov za občane in podjetja. Na podlagi postavljenega izziva so študenti najprej zastavili terensko raziskavo, s katero so pridobili poglobljen vpogled v zastavljeni problem. S pomočjo intervjujev z občani in opazovanjem dogajanja v Izoli so zbrali podatke, ki so jim omogočili razumevanje potreb lokalnega okolja.

Študenti so nato uspešno izpeljali še preostale faze dizajnerskega razmišljanja in po sedmih tednih prišli do številnih inovativnih idej, ki so jih na zadnjem srečanju predmeta tudi predstavili ostalim študentom in predstavnikom JPZ Izola. Ena od predlaganih rešitev je bila mesečna organizacija brezplačnih dogodkov (npr. delavnice, predavanja), namenjenih povezovanju in oblikovanju skupnosti podjetnih posameznikov, ki bi se medsebojno spodbujali in podpirali pri razvijanju novih idej in projektov v Izoli ter tudi širše.

S pomočjo tovrstnih oblik sodelovanja s podjetji imajo študenti možnost, da koncepte in orodja, ki jih spoznajo v okviru podjetniških predmetov, tudi preizkusijo v praksi in pridobijo priložnost se izkazati na konkretnih nalogah.