Podjetja imajo na voljo številne priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj in rast. Z upoštevanjem spodnjih nasvetov se boste lahko izognili nepotrebnim stroškom, ki nastanejo zaradi slabo načrtovanih in pripravljenih prijav na razpise.

Vedno preverite splošne in posebne pogoje

Najprej preverite, če sploh spadate med ciljne skupine prijaviteljev. To lahko preverite med splošnimi in posebnimi pogoji za kandidiranje. Za splošne pogoje pogosto ni potrebno prilagati dokazil, saj jih razpisovalec preveri v dostopnih evidencah. Kljub temu vedno tudi sami preverite in poskrbite, da izpolnjujete pogoje, saj je lahko v nasprotnem primeru vaša prijava po nepotrebnem zavrnjena, še preden gre v ocenjevanje vsebine. To je še posebej pomembno v primeru, ko se prijavlja konzorcij, saj je lahko zaradi enega prijavitelja zavrnjena celotna prijava.

Skrbno načrtujte strategije

Prvi korak po odločitvi za prijavo na razpis je skrbna priprava strategije. Če se boste pisanja lotili brez jasno izdelane vizije, kakšni so namen in cilji vašega projekta, boste tvegali, da boste v nadaljevanju priprave porabili (pre)več časa za popravljanje vloge, ko boste ugotovili, da prijava nima ne repa ne glave. Ob tem velja opozoriti, da je pomembno, da znate idejo jasno predstaviti nekomu, ki ne ve prav ničesar o vas in vašem projektu (kar bo po vsej verjetnosti primer pri komisiji, ki bo ocenjevala vašo vlogo). Če projekta ne znate predstaviti v nekaj stavkih svoji babici, nekaj ni v redu.

Upoštevajte ocenjevalne kriterije

Prijavni obrazci so običajno pripravljeni tako, da prijavitelje sprašujejo po točno določenih informacijah. Vedno pa preverite tudi, kakšni so ocenjevalni kriteriji – kaj je tisto, kar se ocenjuje oziroma točkuje. Komisija bo vašo vlogo namreč ocenjevala na podlagi teh meril. Ta pa se včasih ne skladajo popolnoma z vprašanji iz obrazcev. Uporabljajte terminologijo, ki jo uporabljajo kriteriji, saj bodo tako ocenjevalci takoj našli odgovor.

Pripravite realen terminski in finančni načrt

V terminskem načrtu se natančno določijo vse aktivnosti in rezultati aktivnosti, ki bodo pripeljali do želenega cilja projekta. Finančni načrt mora podpirati logiko projekta. Komisija bo ocenjevala racionalnost in smiselnost stroškov glede na aktivnosti in načrtovane rezultate. Stroški morajo biti proporcionalni glede na pričakovani učinek projekta. Če je v vašem projektu poudarek na razvoju, naj finančni načrt ne sloni na primer na stroških za marketing.

Oblikujte bralcu prijazno prijavo

Bralcu prijazna prijava ima dve plati – prva je oblikovna, druga pa vsebinska. Prijava mora bralca že takoj pritegniti, ne pa odbiti. Slika pove več kot tisoč besed, kar velja tudi pri prijavah na razpise. Namesto dolgih opisov raje vključite skico produkta. Razne analize ali primerjave predstavite v tabelah in grafih. Če je prijava neizogibno dolga, tekst razdelite s podnaslovi. Za najpomembnejše informacije uporabite krepko pisavo.

Tudi pri vsebini velja pravilo »manj je več« – uporabite čim manj besed za čim bolj temeljit opis. Uporabljajte kratke stavke. Jezik prijave naj bo dovolj preprost, da bo prijava razumljiva, a hkrati dovolj strokoven, da izkazuje vašo kompetentnost. Poleg tega pa pazite tudi na tipkarske in slovnične napake, ki mečejo slabo luč na prijavitelja.

Foto: freepik