CAB_poster1

Multidisciplinarna delavnica projekta CAB (Crossborder Acceleration Bridge) – KAKO NAJ IZGLEDA ČEZMEJNI POSPEŠEVALNIK PODJETIJ?

 

V okviru Festivala inovativnosti – festINNO 2018 se je v sredo, dne 30.5.2018  na UP Fakulteti za management odvila multidisciplinarna delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije – CAB (Crossborder Acceleration Bridge).

 

Eden od pomembnejših ciljev srečanja je bil opredeliti skupen program pospeševanja podjetništva, ki se bo izvajal v celotnem območju čezmejnega sodelovanja. Projektni partnerji, ki so se udeležili delavnice (Friuli Innovazione – vodilni partner projekta, Ca’Foscari Univerza v Benetkah, Univerza v Trstu, Univerza na Primorskem, Univerza v Udinah, ABC Accelerator, Smart Com, Gruppo Euris in Gospodarska zbornica Slovenije) so želene cilje dosegli s pomočjo tehnik kreativnega mišljenja. S pomočjo tehnike viharjenja možganov (angl. Brainstorming) so udeleženci po skupinah iskali rešitve za naslednje štiri izzive: opredelitev ponudbe vrednosti čezmejnega pospeševalnika, opredelitev kriterijev za izbiro podjetij in definiranje paketa storitev za prvo fazo pospeševanja (prvi trije meseci programa) ter drugo fazo pospeševanja (drugi trije meseci programa).

 

S pomočjo brainstorming tehnike in kasnejše skupinske diskusije so partnerji projekta prišli do uporabnih rešitev, ki jih bodo upoštevali pri oblikovanju šestmesečnega programa čezmejnega pospeševalnika podjetij. Partnerji so se strinjali, da mora čezmejni pospeševalnik podjetjem ponujati dostop do sredstev, neposreden dostop do investitorjev, možnost testiranja obeh trgov – slovenskega in italijanskega, povezovanje vzhodne in zahodne kulture, strukturiran pristop k razvijanju podjetja in mednarodno mrežo mentorjev.

 

Kar se tiče kriterijev izbire podjetij za sodelovanje v pospeševalniku so bili navedeni naslednji predlogi: beta prototip, pripadnost ekipe, opravljena tržna raziskava, registracija podjetja na čezmejnem območju, primerno velik in uravnotežen tim, potencial za rast, zadostna sredstva za 6-mesečno preživetje, minimalno sprejemljiv produkt ter še drugi pogoji.

 

Med storitvami, ki jih bo čezmejni pospeševalnik podjetij moral ponujati podjetjem, so partnerji podali naslednje predloge: dostop do investitorjev, dostop do javnih sredstev, dostop do podatkov, dostop do kupcev, dostop do strokovnjakov, obiske delovnih okolij, predstavitev primerov dobre prakse, mentoriranje, demo dneve, strateške nasvete, tehnično pomoč, alumni mrežo, ustrezne prostore itn. Program čezmejnega pospeševalnika bo zadovoljeval tako potrebe mladih startup podjetij kot tudi že delujočih, uveljavljenih malih in srednje velikih podjetij.

 

Ob zaključku delavnice so partnerji projekta povzeli glavne ugotovitve, do katerih so prišli s pomočjo brainstorminga in zastavili nadaljnje aktivnosti za realizacijo ciljev projekta.

 

CAB_poster1CAB_poster2