Asset 5-new

festINNO = festival of INNOVATION

Letni regijski čezmejni dogodek za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva

Maj, 2022

festINNO = festival of INNOVATION

FestINNO 2021

Program FestINNO 2021

Partnerji FestINNO 2021

FestINNO 2021

FestINNO 2020

FestINNO 2019

FestINNO 2018

FestINNO 2017