Podjetništvo prinaša družbi številne pozitivne učinke kot so na primer ekonomska rast, inovativnost in ustvarjanje novih delovnih mest. Zaradi tega večina držav po svetu posveča razvoju in promoviranju podjetništva veliko pozornosti. Eno od temeljnih vprašanj, ki si ga snovalci politik postavljajo je, kako spodbuditi podjetniško aktivnost. Odgovor na to vprašanje se med drugim skriva v povečanju podjetniških kompetenc mladih, kar Evropska Unija (EU) močno podpira v svojih članicah preko financiranja različnih projektov. Eden od takšnih projektov je tudi projekt E.A.S.I.P. COMP – Increasing entrepreneurial competences of students through a practical approach, ki ga financira program EU Erasmus+, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Projektni partnerji prihajajo iz štirih evropskih držav, in sicer Norveške (Volda University College – vodilni partner; Business Park for Creative Industries), Finske (Laurea University, Haaga-Helia), Italije (ilmiofuturo, University of Genova) in Slovenije (Univerza na Primorskem, STEP Institut). Novembra 2019 so se projektni partnerji udeležili dvodnevnega »kick-off« sestanka v mestu Volda na Norveškem, v okviru katerega so zastavili projekte aktivnosti za čas trajanja projekta (20. 10. 2019 do 19. 4. 2022).

Temeljni cilj projekta E.A.S.I.P. COMP je okrepiti podjetniške kompetence študentov z učenjem na delovnem mestu. Projekt daje poseben poudarek nadaljnji krepitvi podjetništva kot eni od ključnih kompetenc v visokošolskih učnih načrtih in zagotavlja učinkovitejše delovne možnosti za pridobitev podjetniških kompetenc med študenti. Projekt bo okrepil povezave med akademsko sfero in gospodarstvom, saj bo model podjetniškega usposabljanja, ki bo razvit v okviru projekta, vključeval  intenzivno projektno sodelovanje med univerzami in lokalnimi podjetji.

Projektni partnerji si bodo v času trajanja projekta prizadevali oblikovati izkustveni model poučevanja podjetništva, ki bo temeljil na tesnem in kakovostnem sodelovanju med univerzami in podjetji iz lokalnega okolja. Pričakovani rezultati projekta so naslednji:

  1. E-predmet podjetništva in spremljajoča programska oprema (software). Z namenom zagotavljanja izkustvenega poučevanja bo oblikovan nabor različnih orodij, iger in aktivnosti za študente. Celoten pristop bo zasnovan na izjemni uporabniški izkušnji. Prvi del projekta bo temeljil na obsežni raziskavi podjetniških kompetenc študentov. Drugi del projekta pa bo zajemal razvoj podjetniškega predmeta v e-okolju. Slednji bo vključeval aktivnosti za študente, opis aktivnosti, potreben material, navodila za učitelje in uporabniku prijazno obrazložitev teorije, ki je primerna za študente.
  2. Zbornik video predstavitev prototipov poslovnih idej, ki so jih ustvarili študenti. Video zbornik bo zajemal vse projekte, ki jih bodo študenti razvili v okviru e-predmeta. V vsakem video posnetku bo predstavljeno delo študentov v poslovnem okolju, prikazani bodo prototipi, ki so jih študenti razvili in podane bodo kratke predstavitve lokalnih podjetij, ki so bili vključeni v projekte.

Učinki projekta bodo dolgoročni, in sicer se bodo kazali kot:

  • izboljšana podjetniška miselnost in zaposljivost univerzitetnih študentov,
  • povečana sposobnost učiteljev pri mentoriranju študentov v okviru podjetniških predmetov,
  • okrepljeno sodelovanje med univerzami in lokalnimi podjetji pri izvajanju študentskih projektov v poslovnem okolju in
  • izboljšano poznavanje praktičnega pristopa pri poučevanju podjetništva med visokošolskimi zavodi in snovalci politik.

Rezultati projekta EASIP COMP bodo prilagodljivi in se bodo lahko enostavno izvajali v visokošolskih zavodih po vsej Evropi.