V okviru dogodka festINNO, ki je potekal 14. maja 2019 na UP Fakulteti za management, smo gostili goste iz navtične industrije, ki so z nami delili svoje poglede, misli in izzive, s katerimi se soočajo.

Na okrogli mizi z naslovom Prenova poslovnih modelov za trajnostni razvoj – dobre prakse v navtični industriji, ki jo je vodil prof. dr. Roberto Biloslavo, so sodelovali še Boris Oman (Adria Service Yachting), Matjaž France (Porting d. o. o., marina v Izoli) ter Iztok Škerlic (JZP Izola).

Govorili so predvsem o izzivih poslovanja v smeri trajnostnega razvoja, kako uravnavati vse tri stebre trajnostnega razvoja (ekonomski, družbeni in okoljski) in kakšne inovacije poslovnega modela je možno vpeljati, da bodo le-te ustregle vsem trem vidikom trajnostnega razvoja. Nadalje se je odvijala diskusija o trendu spreminjanja konceptov mobilnosti v navtiki.

Na dogodku so udeleženci zastavili tudi konkretna vprašanja udeležencem okrogle mize, največ govora pa je bilo o prihodnosti navtične industrije v Sloveniji, ki se sooča z izzivi, ki jim onemogočajo globalno konkurenčnost, deloma tudi zaradi neustreznega odnosa države do poslovnih predstavnikov navtične industrije.